שירים

ג'רבה קריאת עשרת הדיברות עם תמונות בתי כנסת ורבנים של ג'רבה

קריאת עשרת הדיברות לחן ג'רבא בטעם העליון

שיר לבבי מרן רבי רחמים חי חויתה הכהן זצוק"ל בית 1מרן בית 2 הרב חיים בית 3 הרב בנימין והרב חננאל הי"ו

יובל טייב - ר' מצליח מאזוז זצוק"ל | Yuval Taib - Rabi Matsliach Mazuz